Loading
Sanatta Kadın Tarihi

Sanatta Kadın Tarihi

14/03/2020 15:00 - PANEL

“Hanene Ay Doğacak”

 

Moderatör: Nigar Etizer Karacık

Kadın İnsan Hakları – YÇD Danışmanı

 

Doç.Dr. Solmaz Bunulday

ÇOMÜ – Sanat Tarihi Bölümü

Çağdaş Sanatta Kadın Sanatçıların Üretimleri

 

Dr. Öğretim Üyesi Tuba Batu Korkmaz

ÇOMÜ – Çan Meslek Yüksek Okulu

El Sanatları Bölüm Başkanı

Toprak ve Kadın: Seramik Sanatında Kadının Yeri

 

Görsel Sanatlar Öğretmeni Bilgör Akdoğan Güven

Güzel Sanatlar Lisesi

Tarih Dönemlerinde Ressam Kadınların Varolma Süreçleri

 

Tüm kentlimiz davetlidir.